Om webbplatsen

Behandling av person- och trafikuppgifter

Canal Digital följer reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

När du ingår avtal (angående köp av produkter och/eller tjänster) med Canal Digital lämnar du, enligt våra Allmänna villkor, ditt samtycke till att Canal Digital behandlar dina kunduppgifter på de sätt, för de syften och i den omfattning som anges i punkten 9 i de allmänna villkoren. Med ”kunduppgifter” avses person-, kund- och trafikuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, uppgifter om använda kommunikationsnät och omfattningen därav, uppgifter om ingångna avtal samt om din användning av de produkter/tjänster du beställer av oss.

Enligt våra Allmänna villkor, punkten 9, samtycker du till att Canal Digital behandlar dina kunduppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt avtalet (t.ex. för tillhandahållande av beställda tjänster) och även för ändamålen administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Dina kunduppgifter kommer att behandlas även i samband med marknadsföring (bl.a. via e-post och/eller sms/mms). Canal Digital kan också komma att spela in ditt samtal med vår Kundservice för de angivna ändamålen. När du beställer tjänster inom områdena telefoni, tv och/eller bredband samtycker du också till att kunduppgifter kan komma att utlämnas till nummerupplysningsföretag för nummerupplysningsändamål, om du inte särskilt begär att kunduppgifterna inte ska lämnas ut eller om du begär hemliga nummer.

Uppgifterna behandlas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose de angivna ändamålen.

Canal Digital har också utarbetat en särskild policy som är avsedd att skydda din personliga integritet. Enligt 26 § personuppgiftslagen har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att, enligt 28 § personuppgiftslagen, begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Canal Digital Allmänna villkor, punkten 9, finns ytterligare bestämmelser som reglerar Bredbandsbolagets behandling av dina kunduppgifter. Vi ber dig vänligen att ta del av dessa villkor.

Om cookies

På Canal Digitals webbplats används cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en hemsida med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Användaren ska också ha möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den webbläsare som användaren har.

Vilka cookies används

Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies. Varaktiga cookies, som är en textfil som lagras på din dator samt tillfälliga cookies, så kallade sessions-cookies, som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra sajten bättre för dig som kund. De webbanalysverktyg som används på denna webbplats använder cookies. Dessa cookies samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen, t.ex. antal sidvisningar, var besökare kommer från och antal besök, i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Hur tackar jag nej till cookies?

Om du inte accepterar cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefiler inte laddas ner i din dator. Du kan också välja att konfigurera din webbläsare så att du får möjlighet att ta ställning till om du vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator. En sådan konfiguration gör att du innan en cookie sparas får kännedom om den och väljer om du vill acceptera att den lagras eller inte. Tillfälliga cookies är dock nödvändiga för att kunna navigera på Bredbandsbolagets webbplats. Webbplatsen fungerar således inte som tänkt om tillfälliga cookies inte accepteras.

Mer information

Ytterligare information om cookies finns på Post-och telestyrelsens hemsida www.pts.se

Inställningar för tredjeparts-cookies

För att kunna beställa kanalpaket eller logga in på "Mina Sidor" måste din webbläsare acceptera tredjeparts-cookies. 

Så här gör du: 

Internet Explorer 7.0

 • Klicka på Start -> Kontrollpanelen. OBS! I Windows XP ska du klicka på Windowsknappen Start -> Inställningar -> Kontrollpanelen
 • Dubbelklicka på ikonen Internetalternativ
 • Klicka på fliken Sekretess
 • Klicka på knappen Avancerat
 • Välj inställningen "Åsidosätt automatisk Cookie-hantering" under avsnittet Cookies i fönstret "Avancerade sekretessinställningar"
 • Välj "Acceptera" eller "Fråga" under "Cookies från tredjepart". OBS! Om du väljer inställningen "Fråga" kommer du bli ombedd att klicka OK, varje gång en webbplats försöker skicka en cookie till dig
 • Stäng alla fönster genom att klicka OK för att avsluta 

Internet Explorer 8.0

 • Gå till menyn "Verktyg" välj funktionen "Internetinställningar"
 • Klicka på fliken Sekretess
 • Klicka på knappen Avancerat
 • Välj inställningen "Åsidosätt automatisk Cookie-hantering" under avsnittet Cookies i fönstret "Avancerade sekretessinställningar"
 • Välj "Acceptera" eller "Fråga" under "Cookies från tredjepart". OBS! Om du väljer inställningen "Fråga" kommer du bli ombedd att klicka OK, varje gång en webplats försöker skicka en cookie till dig
 • Markera boxen: Tillåt alltid Sessions-Cookies
 • Stäng alla fönster genom att klicka OK för att avsluta 

Firefox (Mozilla)

 • Gå till Verktyg
 • Välj "Inställningar"
 • Klicka på ikonen "Sekretess"
 • Under fältet historik hittar du funktionen Firefox kommer att: och ett rullgardinsfönster
 • Klicka på rullgardinsfönstret och välj "Använda anpassade inställningar för historiken"
 • Markera boxen "Tillåt att webbplatser lagrar kakor" och "Tillåt tredjepartskakor"
 • Klicka OK för att avsluta

Google Chrome

 • Klicka på ikonen för "Anpassa och kontrollera Google Chrome"
 • Välj Alternativ
 • Klicka på fliken "Under huven" för att hitta säkerhetsinställningarna
 • Här hittar du en rullgardinsmeny med Cookie-inställningar
 • Här ska alternativet "Tillåt alla Cookies" vara valt
 • Klicka på knappen Stäng

Safari (Mac)

 • Klicka på Safari-menyn
 • Välj inställningar
 • Klicka på fliken "Säkerhet"
 • Under "Acceptera cookies": välj "Alltid"